SGM INFORMATIKA d.o.o.                                   CJENIK USLUGA
Naziv usluge Detaljniji opis Normativ
Otvaranje radnog naloga i dijagnostika kvara na računalu Otvaranje radnog naloga, dijagnostika kvara, prijedlog potrebnih radova 0,5
Otvaranje radnog naloga i dijagnostika kvara monitora Otvaranje kučišta monitora, dijagnostika kvara 2
Otvaranje radnog naloga i dolazak na lokaciju Otvaranje radnog naloga, dolazak na lokaciju korisnika 0,5
Zamjena napajanja Zamjena napajanja, osnovno testiranje 1
Zamjena kučišta računala Zamjena kučišta,ugradnja svih uređaja,osnovno testiranje konfiguracije 2
Zamjena baterije na matičnoj ploči Zamjena baterija, podešavanje biosa 2
Zamjena ili proširenje RAM-a Zamjena ili ugradnja RAM-a,osnovno testiranje 1
Ugradnja ili zamjena matične ploče Zamjena i ugradnja, deinstalacija/instalacija drivera,osnovno testiranje 2
Ugradnja ili zamjena grafičke kartice Zamjena i ugradnja, deinstalacija/instalacija drivera,osnovno testiranje 1
Ugradnja ili zamjena modema ili ISDN adaptera Zamjena i ugradnja,deinstalacija/instalacija drivera,osnovno testiranje, podešavanje internet postavki 1
Ugradnja ili zamjena mrežne kartice Zamjena ili ugradnja uređaja,deinstalacija/instalacija drivera,osnovno testiranje, podešavanje osnovnih postavki 1
Ugradnja ili zamjena zvučne kartice Zamjena ili ugradnja uređaja,deinstalacija/instalacija drivera,osnovno testiranje 1
Ugradnja ili zamjena FDD-a Zamjena ili ugradnja, podešavanje BIOS-a,osnovno testiranje 1
Ugradnja ili zamjena CD-DVD uređaja Zamjena i ugradnja uređaja,podešavanje BIOS-a,osnovno testiranje, instalacija pripadajućeg softwarea. 1
Ugradnja ili zamjena HDD-a sa prijepisom podataka Zamjena ili ugradnja, podešavanje BIOS-a,formatiranje, prijepis podataka, osnovno testiranje 3
Ugradnja ili zamjena HDD-a Zamjena HDD-a, formatiranje, podešavanje BIOS-a,osnovno testiranje 1
Montaža komponenti računala Montaža komponenti računala ukoliko je konfirugacija kupljena kod drugog dobavljača,osnovno testiranje 3
Instalacija programskog paketa Instalacija softwarea prema željama korisnika 1 do 2
Instalacija operativnog sustava Instalacija operativnog sustava na radnoj stanici-desktop računalu,osnovni driveri i programi,podešavanje internet postavki 2
Detekcija i uklanjanje virusa Detekcija, čišćenje virusa sa računala 2
Backup podataka Pohrana podataka na vanjski medij, (jedinica mjere 1 data cd 80 min) 1+1
Backup podataka na HDD Backup podataka na drugi disk ili particiju zbog pada operativnog sustava,virusa ili sl. 2
Izrada imagea-računala Izrada backup image diskova za restore sistema na računalu (po kreiranom image cd-u) 1
Restore operativnog sistema pomoću imagea Restore operativnog sustava pomoću imagea, osnovno testiranje 1
Instalacija računala kod stranke Instalacija operativnog sustava, dirvera, osnovnih programa,podešavanje uređaja i internet postavki 3
Zamjena eproma-kodne stranice na EPSON matričnim printerima Zamjena i programiranje eprom memorije-kodne stranica na Epson matričnim printerima,osnovno testiranje 400 Kn
Zamjena uvlakača na laserskim pisačima Zamjena u gradnja novih uvlakača na laserskim printerima, osnovno testiranje 400 Kn
Servis i popravak računalne opreme nudimo na bazi stvarno utrošenog materijala i radnih sati prema normativu.
Osim usluge koja je potrebna, svaki radni nalog tereti se uslugom "otvaranje radnog naloga i dijagnostika kvara", a na lokaciji korisnika "otvaranje radnog naloga i dolazak na lokaciju".
Cijena norma sata u servisu je 120 kn + PDV
Cijena norma sata na lokaciji korisnika je 180 kn + PDV
RADNO VRIJEME SERVISA JE OD PONEDJELJKA DO PETKA OD 08-15:30.
ZA USLUGE IZVRŠENE IZVAN RADNOG VREMENA CIJENA NORMA SATA SE UVEĆAVA ZA 50%, A VIKENDOM ZA 100%.
Za računala ispod P3/AMD-DURON900 konfiguracija cijena rada se uvećava za 50%
Cijena rada na lokaciji korisnika podrazumjeva područje grada Splita,za ostalo se naplaćuje kilometraža po cijeni 2,00 Kn po KM (u oba smjera)